Slider

Rreth nesh

Rreth nesh

Teksa industritë konvergojnë, ato krijojnë vlera dhe mundësi të reja për biznesin. HATFinance i ndihmon organizatat që të identifikojnë dhe kapitalizojnë këto mundësi të reja. Në HATFinance, qëllimi ynë është të ndërtojmë një mjedis më të mirë pune. Ne fillojmë duke bërë pyetje më të mira: pyetje që sfidojnë, frymëzojnë dhe zbulojnë përgjigje të reja për disa nga sfidat e sotme më urgjente.

Përmes katër linjave tona të integruara të shërbimeve – Auditimi dhe Dhënia e Sigurisë, Këshillimi Financiar dhe Zhvillimi BIznesit, Taksat dhe Shërbimet Kontabilitetit - dhe njohuritë tona të thella të sektorit, HATFinance ndihmon klientët tanë të kapitalizojnë mundësi të reja dhe të vlerësojnë dhe menaxhojnë rrezikun për të dhënë një rritje të përgjegjshme. Ekipi multidisiplinar me performancë të lartë, i ndihmon ata të përmbushin kërkesat rregullatore, t'i mbajnë investitorët të informuar dhe të plotësojnë nevojat e palëve të interesuara.

Ne besojmë se një botë më e mirë pune është ajo ku rritja ekonomike është e qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. Ne punojmë vazhdimisht për të përmirësuar cilësinë e të gjitha shërbimeve tona, duke investuar në njerëzit tanë dhe inovacionin. Dhe ne jemi krenarë të punojmë me të tjerët - duke filluar që nga klientët tanë deri tek aktorët më gjerë - të përdorim njohuritë, aftësitë dhe përvojën tonë për të ndihmuar në përmbushjen e qëllimit tonë dhe për të krijuar ndryshime pozitive.

    Midis klientëve tanë mund të gjeni:
  • Shoqeri industriale dhe tregtare;
  • Institucione qeveritare qëndrore dhe vendore;
  • Organizata jo-qeveritare ndërkombëtare.

Misioni ynë

Teksa industritë konvergojnë, ato krijojnë vlera dhe mundësi të reja për biznesin. HATFinance i ndihmon organizatat që të identifikojnë dhe kapitalizojnë këto mundësi të reja. Në HATFinance, qëllimi ynë është të ndërtojmë një mjedis më të mirë pune. Ne fillojmë duke bërë pyetje më të mira: pyetje që sfidojnë, frymëzojnë dhe zbulojnë përgjigje të reja për disa nga sfidat e sotme më urgjente.

Përmes katër linjave tona të integruara të shërbimeve – Auditimi dhe Dhënia e Sigurisë, Këshillimi Financiar dhe Zhvillimi BIznesit, Taksat dhe Shërbimet Kontabilitetit - dhe njohuritë tona të thella të sektorit, HATFinance ndihmon klientët tanë të kapitalizojnë mundësi të reja dhe të vlerësojnë dhe menaxhojnë rrezikun për të dhënë një rritje të përgjegjshme. Ekipi multidisiplinar me performancë të lartë, i ndihmon ata të përmbushin kërkesat rregullatore, t'i mbajnë investitorët të informuar dhe të plotësojnë nevojat e palëve të interesuara.

Ne besojmë se një botë më e mirë pune është ajo ku rritja ekonomike është e qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. Ne punojmë vazhdimisht për të përmirësuar cilësinë e të gjitha shërbimeve tona, duke investuar në njerëzit tanë dhe inovacionin. Dhe ne jemi krenarë të punojmë me të tjerët - duke filluar që nga klientët tanë deri tek aktorët më gjerë - të përdorim njohuritë, aftësitë dhe përvojën tonë për të ndihmuar në përmbushjen e qëllimit tonë dhe për të krijuar ndryshime pozitive.

    Midis klientëve tanë mund të gjeni:
  • Shoqeri industriale dhe tregtare;
  • Institucione qeveritare qëndrore dhe vendore;
  • Organizata jo-qeveritare ndërkombëtare.